Amoniac hóa lỏng

Công ty cổ phần F.A chuyên cung cấp Amoniac có nguồn gốc: Nhập khẩu và trong nước.

Chất lượng:

+ Hàm lượng NH3 lỏng ≥ 99.5%

+ Hàm lượng nước      ≤ 0.5%

+ Hàm lượng dầu        ≤ 10ppm

Được chứa trong các chai áp lực và bồn xe chuyên dụng

ĐẶC TÍNH

Trạng thái vật lý: Là chất lỏng hoặc khí Điểm sôi (°C): -33°C
Màu sắc: là một chất không màu Điểm nóng chảy (°C): -77.7°C
Mùi đặc trưng: mùi khai và xốc Điểm bùng cháy (°C): Không đề cập
Áp suất hóa hơi: 8.5 bar (20°C) Nhiệt độ tự cháy (°C): Dạng lỏng thì khó cháy, dạng hơi: 649°C

Tỷ trọng:

- Khí: 0.771 g/l (khi ở 0°C)

- Lỏng: 681 kg/m³(hóa lỏng ở -33.4°C)

Giới hạn nồng độ cháy trên 25% thể tích
Độ hòa tan trong nước- g/100 ml ở 20°C: 54 Giới hạn nồng độ cháy dưới 16% thể tích
Độ pH: 12 (Kiềm) Khối lượng riêng: 0.76 g/l
Xem thêm trong thể loại này: LPG »