CNG

Khí nén thiên nhiên – thành phần chủ yếu là CH4 - metane (chiếm 85% - 95%) là loại nhiên liệu sạch, khi đốt cháy không thải ra các loại chất khí độc hại như CO, NO, SOx.. chính vì thế không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

Công ty CP F.A chuyên cung cấp CNG có nguồn gốc trong nước.

 

 

 

ĐẶC TÍNH

Trạng thái vật lý: khí Điểm sôi (°C): -161.6°C
Màu sắc: là một chất không màu

Điểm nóng chảy (°C): -182.5°C (90.6K) ở 1 atm

                                    25°C (298K) ở 1.5 GPa
Mùi đặc trưng: không mùi. Để nhận biết sự rò rỉ các nhà cung cấp thêm vào chất tạo mùi giống như mùi trứng thối Điểm bùng cháy (°C): -188°C
Áp suất hóa hơi: không áp dụng Nhiệt độ tự cháy (°C): 482-632°C
Tỷ trọng hơi (ở 15°C): 0.58 (không khí = 1) Giới hạn nồng độ cháy trên: 15% thể tích
Độ hòa tan trong nước: 0.0023g/100ml Giới hạn nồng độ cháy dưới: 5% thể tích
Độ pH: không đề cập Khối lượng riêng ở 162°C: 0.44 (nước = 1); 1.51 (không khí = 1)
Xem thêm trong thể loại này: « LPG CO2 »