Thị trường và tiềm năng phát triển
19 05

Thị trường và tiềm năng phát triển

Hiện nay mỗi năm chúng tôi cung cấp NH3 cho thị trường phía Nam khoảng 45.000 tấn, thị trường phía Bắc khoảng 80.000 tấn. Đối với mặt hàng CO2 lỏng, mỗi năm chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng 40.000 tấn/năm

 

- Đối với các sản phẩm NH3, LPG, CNG, CO2, hóa chất … khách hàng chính của chúng tôi là các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, phân bón, vật liệu nổ, cao su, thép, hóa chất, nhiệt điện, điện lạnh…

- Với đội ngũ cán bộ CNV có trình độ chuyên mơn cao, giàu kinh nghiệm, trong nhiều năm qua v với quyết tâm phấn đấu để trở thành một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm Khí gas công nghiệp và các thiết bị kèm theo

- Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng bằng việc đảm bảo tối đa độ an toàn cho thiết bị và con người, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

- Mở rộng kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc. Hoàn thiện, nâng công suất trạm xuất nhập Amoniac tại DAP Đình Vũ, Hải Phòng, đảm bảo chủ động cho việc nhập hàng cũng như dự trữ ổn định nguồn hàng cung caáp cho caùc khaùch haøng lôùn khu vöïc phía Baéc. 

- Sản xuất CO2 lỏng đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội cơng nghệ nước giải kht quốc tế (ISBT), tăng công suất của nhà máy để có thể cung cấp cho thị trường 55.000 tấn/năm. 

- Triển khai tiếp thị sản phẩm mới là khí thiên nhiên (CNG) để cung cấp cho các khách hàng tiềm năng tại khu vực phía Bắc; phát triển mạng lưới khách hàng tiêu thụ sản phẩm CO2 trên khắp cả nước, đặc biệt l khu vực phía Nam. 

Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty luôn ý thức được khả năng, trách nhiệm của mình, quyết tâm đưa công ty phát triển ngày một lớn mạnh hơn để có thể hội nhập với xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới. 

 

 

ĐỐI TÁC

Đối tác bền vững