LPG

Khí hóa lỏng - khí gas hay còn gọi đầy đủ là khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Liquefied Petroleum Gas) có thành phần chính là propan C3H8 và butan C4H10.

Công ty cung cấp LPG có nguồn gốc: Trong nước.
Chất lượng:
+ Propan 50% (± 20%); Butan 50% (± 20%)

Được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng có đầy đủ các điều kiện về vận chuyển hóa chất cháy nổ độc hại.

ĐẶC TÍNH

Trạng thái vật lý: ở dạng lỏng nếu tồn trữ dưới áp suất, bốc hơi ở nhiệt độ môi trường

Điểm sôi (°C): dao động trong khoảng -45°C đến 0°C

Màu sắc: không màu  Điểm nóng chảy (°C): không áp dụng 

Mùi đặc trưng: mùi hôi đặc trưng của chất tạo mùi 

Điểm bùng cháy (°C): từ -104°C đến -60°C
Áp suất hơi: ~ 11.2 kg/cm² ở 20°C  Nhiệt độ tự cháy (°C): 494°C ~ 549°C 
Tỷ trọng hơi (Không khí = 1): 1.5 ~ 2.0 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): 9.6%

Độ hòa tan trong nước: < 200 ppm ở 20°C 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí):1.5% 

Độ pH: không áp dụng 

Tỷ lệ hoá hơi:

Propan: 1/273;   Butan:1/238

Khối lượng riêng dịch lỏng (kg/l): 0.51 ~ 0.58  
Xem thêm trong thể loại này: « Amoniac hóa lỏng CNG »