AMMONIA

Khí Ammonia - NH3 hóa lỏng dùng trong các ngành công nghiệp 
Read more...

 

CARBON DIOXIDE

Khí CO2 hóa lỏng tinh khiết - Dùng trong các ngành công nghiệp thực phẩm.
Read more...

COM... NATURAL GAS

Khí nén thiên nhiên dùng trong các nhà máy công nghiệp 
Read more...

 

LIQ... PETROLEUM GAS

Khí đốt hóa lỏng dùng làm nhiên liệu trong các nhà máy công nghiệp. 
Read more...

CÔNG TY CỔ PHẦN F.A
Để có thể hội nhập với xu thế phát triển kinh tế chung trên toàn cầu, với ước muốn trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm khí Gas công nghiệp, khí dng trong ngnh cơng nghiệp thực phẩm
Chung tay vì môi trường an toàn và phát triển bền vững
Liên Hệ

ĐỐI TÁC

Đối tác bền vững